Gündem

Piyasadan haberler

ARD Grup Bilişim, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri” sözleşmesini 13,1 milyon TL bedelle imzaladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri” sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 13.103.900 TL (KDV Dahil) bedelle 04.02.2022 tarihinde imzalamıştır. “

KARSAN….Yüzde 100 elektrikli ürün gamıyla şehirlerin çevreci ulaşım tercihi olmaya devam eden Karsan, birçok Avrupa ülkesinden sonra şimdi de komşu ülke Bulgaristan’ı elektriklendiriyor. Bulgaristan’a ilk elektrikli araç teslimatını yapan Karsan, Dobriç Belediyesi’ne 4 adet e-JEST satışı gerçekleştirdi. Dobriç Belediyesi’nin Avrupa fon desteğiyle satın aldığı, şehrin ilk elektrikli toplu ulaşım aracı olan e-JEST, 6 metre sınıfındaki özgün boyutları, yüksek manevra kabiliyeti ve menzil performansıyla öne çıkıyor. Karsan’ın yaptığı e-JEST ihracatı, aynı zamanda Bulgaristan’ın ülke tarihindeki ilk elektrikli minibüs alımı anlamına da geliyor.

Gediz Ambalaj, Kur Korumalı TL Mevduat Programı’na katılma kararı aldı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimizin 04.02.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;Şirketin, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış proğramı göz önünde tutularak 29.01.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun Geçici 14. maddesi kapsamında, Kur Korumalı TL Mevduat Programı’na katılma kararı almış 6 ay vadeli 31.304.800 TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açılması uygun görülmüştür.

BASGZ…Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık beklenen 3.200.000 TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası ve Stopaj avantajı sağlanması beklenmektedir.” Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Danıştay 4.Dairesi’nce verilen karar Başkent Doğalgaz lehine bozuldu. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”03.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri N13) iptali için Şirketimizce Danıştay 4.Dairesi’nde açılmış olan davada iptal talebimizin 3’e karşı 2 oy ile reddedildiği, kararın Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nda temyiz edileceği ve temyiz sürecindeki gelişmelerin KAP’ta ayrıca duyurulacağı bildirilmiştir.Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Danıştay 4.Dairesi’nce verilen kararın Şirketimiz lehine bozulmasına karar verilmiş olup, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların kazançlarına vergi istisnası uygulanmayacağına dair Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N13) iptal edilmiştir.”

Denge Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Al Bawakir Konut’un satışı ile ilgili hisse devir anlaşmasını tamamladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimizin 03.02.2022 Tarihinde yapılan yönetim kurulu Toplantısında, % 50,01 payımızın satış kararı alınan Bağlı Ortaklığımız Al Bawakir Konut İnşaat Anonim Şirketi’nin devir işlemi, 04.02.2022 tarihinde şirketimiz ile Kolot Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan hisse devir anlaşması ile tamamlanmıştır.”

OTOKAR…Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2021 yılında da istikarlı büyümesine devam etti.Tüm paydaşları ile uyum, iş birliği ve güven içinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Otokar’ın 2021 yılı cirosu yüzde 55 artışla 4,5 milyar TL’ye ve esas faaliyet kârı yüzde 69 artışla 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı. 2021’de ihracatımızı 345 milyon ABD Doları; net kârımızı ise 1 milyar 42 milyon TL seviyesine çıkardık” dedi.

KOZAL… “Şirketimiz çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 831.319.953.47 TL mevduat hesabı açmıştır.Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yaklaşık 87.000.000 TL ( Yaklaşık 63.800.000TL si 2021 yılına aittir. ) beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.”

MEDTR… SPK’ nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar İsrail’ de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri b) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri ARSAN… Genel Kredi Sözleşmesi hakkında. Şirket Yönetim Kurulu Kararı; 1- Şirket % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kullanacağı 50.000.000 TL (Ellimilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine, 2- Şirket % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin kullanacağı 20.000.000 TL (Yirmimilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.

GESAN… Yeni İş İlişkisi Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Portekiz’deki bayimizden, Angola Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan CAX ANGOLA UTILITY ve ZIAN ANGOLA Projeleri için kullanılacak Orta Gerilim Komponentleri tedarikine yönelik 110.759,-USD’lik (Yüzonbinyediyüzellidokuz, Amerikan Doları) sipariş almıştır. (Güncel USD/TL kuru ile sipariş bedeli 1.500.784,-TL’dir.)

GESAN… Yeni İş İlişkisi Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Kuzey Irak’taki bayimizden Orta Gerilim Anahtarlama Ürünlerine yönelik 412.000,-USD’lik (Dörtyüzonikibin, Amerikan Doları) sipariş almıştır. (Güncel USD/TL kuru ile sipariş bedeli 5.590.840,-TL’dir.)

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu