Gündem

Piyasadan haberler

OYAYO…‘’Şirketinn 06.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.204673 TL dir. 06.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.31 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.’’

IEYHO… ‘’Bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 06.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’den 42.963.486,70 TL bedelle 35.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri’nin Çemaş sermayesindeki payı%4,42 olmuştur. Şirketimizin CEMAS’taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS’ta konsolide iştirakimiz % 9,5’a yükselmiştir.’’

TCELL…’’Yönetim Kurulu 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 6 Nisan 2022 tarihinde, 3.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 96,150 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.967.396 ABD Doları’dır.’’

JANTS…’’Aydın Ortaklar Organize sanayi bölgesinde yapacağı yeni fabrika yatırımı için , 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde , 589.800.076 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır. Belge bitiş süresi 23.03.2025 dir.’’

ESCOM… ‘’Bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu’nun 06.04.2022 tarihli kararı ile; Amerika Birleşik Devletleri’nde veri güvenliği alanında faaliyet gösteren DATANCHOR, INC. unvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 80.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar vermiştir.’’

ISYAT… ‘’Şirketin 06.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.57038 TL dir. 06.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.’’

DIRIT… ‘’Şirketin fabrika binasının 1.derece ipotek alacaklısı HALKBANK A.Ş. ile 06.04.2022 tarihinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda borcun kapatılması için şirketimize 2 ayrı teklif iletilmiştir. Mayıs ayı içerisinde borcun tamamını kapatmak üzere görüşmelerimiz devam edecektir.’’

GZNMI… ‘’Şirket Yönetim Kurulunun, 06.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile; Şirket’in, merkezi Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. N159/1 Gaziemir/İzmir’de, toplam sermayesi 300.000.000,00 TL olan, “Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi” unvanıyla kurulacak yatırım bankasına, beheri 1,00 TL değerinde, 30.000.000 adet paya karşılık gelen 30.000.000,00 -TL sermayeyi nakden taahhüt ederek pay sahibi olunmasına karar verilmiştir. Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin kuruluş izni için BDDK’ya başvuru yapılmış olup işlemler devam etmektedir. Taahhüt edilen tutarın ödemesi henüz gerçekleşmemiştir.’’

VKFYO… ‘’Şirketin 06.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,129364 TL’dir. 06.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.’’ ‘’Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.’’

Çimentaş, Ege Kırmataş Madencilik ile devralma yoluyla birleşme kararı aldı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket’in bağlı ortaklığı olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4üncü maddesine uygun şekilde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) ilgili maddeleri ile bu maddelere dayanılarak çıkartılmış alt düzenleme hükümleri uyarınca sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğumuz bağlı ortaklığımız Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifi ile devir almak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,

2- Devrolacak Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin oy hakkı veren paylarının tamamına Şirketimiz sahip olduğundan ve bu sebeple birleşme işleminde Şirketimizde sermaye artırımı yapılmayacağından, birleşme işleminin TTK’nın 155 ve 156’ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-23.2 no’lu Birleşme ve Bölünme Tebliği 13’üncü maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3- Yapılan değerlendirmede birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde yapılacak olması nedeniyle – SPK II-23.3 no’lu Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 15’nci maddesinin (ç) fıkrası hükmü kapsamında ayrılma hakkının doğmayacağına; – SPK II-23.2 no’lu Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca gerekli olmadığı için bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün hazırlanmamasına, – Zorunlu olmadığı için birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmamasına, – TTK’nın 149’uncu maddesi uyarınca birleşme belgelerinin incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,

4- Birleşme işlemine her iki şirketin SPK tarafından belirlenmiş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırladıkları 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarının esas alınmasına, 5- Birleşme sözleşmesi ve duyuru metninin hazırlanarak birleşme işlemi için gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) ve SPK başta olmak üzere resmi başvuru işlemlerinin başlatılmasına, ilanın ve kanuni işlemlerin yapılmasına ve bu konuda gerekli her türlü izin ve onayın alınmasına karar verimiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu