Gündem

Piyasadan haberler

GLYHO… ‘’Daha önce, Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Consus Enerji)’nin halka arz onayı için Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul’a başvurduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Consus Enerji’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle Borsadan Sabit Fiyatla Satış ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek olup, Consus Enerji’nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL’den 385.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile Consus Enerji’de Şirketimizin sahip olduğu 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL nominal değerli, 105.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Daha fazla talep gelmesi halinde, Şirketimizin Consus Enerji’de sahip olduğu 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay ek satışı planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 115.500.000 TL nominal değerli, 115.500.000 adet payın halka arzı gerçekleşecektir.’’

COSMO… ‘’Şirketin Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet AKÇAY’a ait 635.102 Adet B Grubu, 200 Adet A Grubu imtiyazlı paylarının Ergün CANLI’ya 7,80 TL fiyattan devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 08.04.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.’’

ARDYZ… ‘’Şirketin, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN’a ait olan, Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 08.04.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.’’

ARASE… ‘’Şirketin %100 Bağlı Ortaklıklarından Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler ile Aras Perakende Satış A.Ş. ‘ne 218 milyon TL kredi limiti; Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘ne 182 milyon TL kredi limiti tahsis edilmiştir.’’

GPO… ‘’4 Nisan 2022 tarihinde HiTiT BiLGiSAY AR HiZMETLERi AS. paylan ile ilgili olarak, ortalama 12,8098 TL fiyat seviyesinden 4 75.000 adet ah$ i$lemi Kurucusu oldugumuz fon tarafmdan gerçekle$tirilmi$tir. Bu i$lemle birlikte; HiTiT BiLGiSAY AR HiZMETLERi A$. sermayesinde kurucusu oldugumuz fonlann toplam pay oran1 04.04.2022 tarihi itibariyle %5, 19 olmuştur.’’

IDEAS… ‘’Şirketin 08.04.2022 tarih ve 26 numaralı Yönetim Kurulu Kararı Toplantısında;Şirketin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde, Kişiselleştirilmiş Dijital Bankacılık Pazaryeri Platformu olarak faaliyet gösteren Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş’nin (Teklifim gelsin) tahsisli sermaye artırımına %2 oranında 400.000.-TL bedelle iştirak edilmesine, oy birliği ile karar verildi.’’

ISYAT… ‘’Şirketin 07.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.572101 TL dir. 07.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.’’

VKFYO… ‘’Şirketin 07.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,117381 TL’dir. 07.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.’’ ‘’Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.’’

IEYHO… ‘’07.04.2022 tarihinde yayınlanan açıklamasının aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.’’ ‘’Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 06.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’den 42.963.486,70 TL bedelle 35.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri’nin Çemaş sermayesindeki payı % 4,42 olmuştur. Şirketimizin CEMAS’taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS’ta konsolide iştirakimiz % 9,5’a yükselmiştir.’’

OYAYO… ‘’Şirketin 07.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.218269 TL dir. 07.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.33 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu