Gündem

Piyasadan haberler

ARDYZ…Şirket tarafından 04.11.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 04.11.2021 tarihinde AR-GE Merkezi başvurusunda bulunulduğu bildirilmişti. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2022 tarihli yazısına istinaden, Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesi ve şirketin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına uygun bulunmuştur.

SRVGY… ‘’Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; 1- Şirketimizin “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” ile Sancak Tül San. A.Ş. ve Sancak Havayolları A.Ş.’ den aldığı İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Safra Mahallesinde kain 13222 ve 13223 No’lu parseller üzerinde başlattığı “Sefaköy Boulevard” projesinin inşaatının tamamını yapmak ve inşa edilecek bağımsız bölümlerin bir kısmının satışını yaparak hasılatını paylaşmak üzere Arı Finansal Kiralama A.Ş. ile “Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşımı” sözleşmesi imzalanmasına, 2- Bu sözleşme ile tüm bağımsız bölümlerin %45′ lik kısmına denk gelen 180 adet bağımsız bölümün arsa payı karşılığı “Bağımsız Bölüm” olarak şirketimize fiilen teslimine, 3- Kalan %55′ lik kısma denk gelen bağımsız bölümlerin Arı Finansal Kiralama A.Ş. tarafından satışının yapılmasına, 4) Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 12.05.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda şirketimiz payına düşen hasılat paylaşım oranı %31,49 olarak tespit edilmiş olsa da bu oranın sözleşmede %53 olarak belirlenmesine, kalan %47′ sinin ise Arı Finansal Kiralama A.Ş.’ ne bırakılmasına, 4- Söz konusu parsellerde kain taşınmazların tapularının Arı Finansal Kiralama A.Ş.’ ne ferağına ve tapu üzerine teminat ipoteği konulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.’’

EMNIS…‘’Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir. Konkordato projesi kapsamında; konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır. Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde ve beşinci taksit bedeli 22.04.2022 tarihinde ödenmiştir. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Altıncı taksit bedeli 884.997,86TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (18.05.2022 tarihinde) yapılmıştır.’’

ESEN….Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Eczacıbaşı Holding Şirketlerinden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasında “SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali” kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.417.867,00 USD’dir (38.174.735 TL+KDV).

AYDEM…Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 18 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 4,500,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond’ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,635,187.50 ABD Doları’dır.

ANHYT… Şirketin 01.01.2022-30.04.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 784.912.300,21.-TL, hayat dışı 352.852,99.-TL olmak üzere toplam 785.265.153,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Nisan sonu toplam brüt prim üretimi 7 milyar 139 milyon TL ‘ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artışla gerçekleşmiştir.

PKART… Şirket ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 18 Mayıs 2022 tarihinde, toplam değeri 7.059.715 Euro olan akıllı kart satış anlaşması imzalanmıştır.

DGNMO…Yönetim Kurulunun 28.04.2022 tarihli kararıyla Şirketin yurt dışında, özellikle kale pazarlar olarak belirlediği ülkelerde satış faaliyetlerini ve ihracatı artırmaya yönelik attığı adımlara istinaden; İngiltere’de “Kelebek Furniture UK Limited.” unvanlı, 1.000 İngiliz Sterlin ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ilişkin işlemler İngiltere’de tamamlanmıştır.

CEMTS… Şirketin, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesinde 5526 m2 , 1.817.500 TL bedelle, Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde 3970 m2 , 1.752.500 TL bedelle gayrimenkul satın alınmıştır. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesi ve Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 85.931,90 m2 ‘ye ve 55.004.459 TL değere ulaşmıştır.

PNLSN…Bilindiği üzere Şirket, Kazakistan’ın Almaty şehrinde bulunan Sanayi Bölgesinde taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel LLP (ASP)’ye %50 sermaye payı ile ortaktır. Konuya ilişkin olarak 09.05.2022 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, Almatı Sandviç Panel LLP firması ile Kazakistan Varlık Fonu (Samruk Kazyna Invest) arasındaki ortaklık görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kaan Maşlak, Kazakistan Varlık Fonu CEO’su ve Şirket’in Kazak ortağı ile Ankara’da yapılan törende ortaklık anlaşmasını imzalamıştır. Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu yasal düzenlemeler nedeniyle ASP’nin mevcut ortakları olarak sahip olduğumuz payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği çerçevesinde 220540010248 sicil numarası ile Panelsan KZ LLP kurulmuştur. ASP’deki sermaye payımızın Panelsan KZ LLP şirketine devri süreci devam etmekte olup, devir sonrası ASP ortaklık yapısı %51 Panelsan KZ LLP %49 Kazakistan Varlık Fonu olacaktır. Hisse devirleri tamamlanınca gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. ASP’deki yatırımın 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanarak faaliyete başlaması hedeflenmektedir. Yatırımın planlanan toplam maliyeti 14.092.000.000 Tenge olup, 2.448.000.000 Tenge’si makine ekipman, kalan kısım ise inşaat ve diğer yatırım harcamalarından oluşmaktadır.

AYDEM… Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 19 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 4,500,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond’ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,591,156.25 ABD Doları’dır.

KNFRT…Şirketin 100% iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. faaliyet göstermekte olduğu üç ana iş biriminden “Lojistik: Tarım ürünleri entegre depolama ve lojistik faaliyetleri” altında, meyve ve sebze taşımacılığı için özel tasarlanmış fiber havuz ve frigo dorseler için 50 milyon TL değerinde yatırım kararı almıştır. Bu yatırımla 2022 yılında 100 bin tonun üzerinde zirai hammadde taşınması hedeflenmektedir.

ROYAL… Şirketimiz bünyesindeki Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan “BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 19.05.2022 tarih ve 31840 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan satış ilanı ile satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkarılmıştır. İhaleye son teklif verme tarihi 27.06.2022 16:00’ya kadar olup, ihale 28.06.2022 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri Bahiscom Sahabet Sahabet Deneme bonusu veren siteler
Konya Haber - Saç Ekimi Fiyatları -