Gündem

Piyasadan haberler

PNLSN… Şirket ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) arasında 23.05.2022 tarihinde düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla toplam 1.500.000 Euro tutarında döviz işletme kredisi (Kredi) kullanılacaktır. Kredinin 750.000 Euro tutarındaki kısmı Banka tarafından finanse edilecek, bakiye 750.000 Euro tutarındaki kısmı ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından spesifik olarak bu Kredi için Banka’ya aktarılarak Banka tarafından Şirketimize kullandırılacaktır. Yıllık %6,25 sabit faiz üzerinden kullanılacak Kredi, 24 ay içerisinde aylık taksitler halinde geri ödenecektir. Kredinin kullanımı için Şirketimizin hakim ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Serhat Maşlak ve Recep Kaan Maşlak ile adı geçen ortaklarımızın sahibi olduğu Timaş Endüstriyel Ürünler Yalıtım İnşaat Turizm Tekstil Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kefalet vermiştir. Kullanılacak kredinin özel koşulları çerçevesinde, kredinin vadesi süresince herhangi bir banka lehine taşınır/taşınmaz rehni şeklinde yeni bir teminat kurulması ve Şirketimizin faaliyet konusu dışında kalan alanlarda 1.000.000 Euro üzerinde yatırım yapması Banka ve EBRD’nin yazılı iznine bağlanmıştır.

GEDIK… ‘’Sayın Paydaşlarımız; Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.’nin (“Şirket”) 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde 18,50 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde, Kurumumuz ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 21.04.2022 tarihinden itibaren Borsa’da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 20.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek’te yer almaktadır.’’

GOLTS…‘’25 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak; Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş Çimento”) ve Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. (“Göltaş Enerji”) ile Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş (“Aksu”) arasında akdedilen sulh anlaşması çerçevesinde; 28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu’nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından satın alınan 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesi, Aksu’nun talep hakkını anlaşmada öngörülen süre içerisinde kullanması üzerine, 23 Mayıs 2022 tarihinde, anlaşma hükümleri dairesinde hesaplanan 26,735,081.44 TL hisse devir bedeli karşılığında Göltaş Çimento tarafından Aksu’ya devredilmiş olup, Göltaş Çimento’nun Göltaş Enerji’deki pay oranı % 77,47’den % 68,76’ya inmiş, Aksu’nun Göltaş Enerji’deki pay oranı ise % 16,74 ten % 25,45’e çıkmıştır.’’

AKSUE…‘’25 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak; Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş Çimento”) ve Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. (“Göltaş Enerji”) ile Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş (“Aksu”) arasında akdedilen sulh anlaşması çerçevesinde; 28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu’nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından satın alınan 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesi, Aksu’nun talep hakkını anlaşmada öngörülen süre içerisinde kullanması üzerine, 23 Mayıs 2022 tarihinde, anlaşma hükümleri dairesinde hesaplanan 26.735.081,44 TL hisse devir bedeli karşılığında Göltaş Çimento tarafından Aksu’ya devredilmiş olup, Göltaş Çimento’nun Göltaş Enerji’deki pay oranı % 77,47’den % 68,76’ya inmiş, Aksu’nun Göltaş Enerji’deki pay oranı ise % 16,74’ten % 25,45’e çıkmıştır.

HATEK…Şirketin 23.05.2022 tarih ve 2022/13 numaralı kararı doğrultusunda; Fransa’da mukim olan 375.000- EURO tutarı ile %50 nispetli ortaklık hakkı bulunan ve şirketimiz İştirakler Hesabında görülen Sıretex SAS şirketinin Yönetim Kurulunca alınan 1.204.292-EURO Geçmiş Dönem Kârları ile vergi sonrası oluşan cari kârlarla birlikte bedelsiz olarak alınan payların İştiraklerden gelen Sermaye Yedekleri hesabına kaydedilmesi sonucu oluşan toplam 1.579.292 EURO değerindeki 1.625 adet iştirak paylarımızın kül halinde Fransa’da tek ortaklı olarak kurulacak Hatex Invest şirketine 2 euro nominal değerde 789.646 adet hisse karşılığı 1.579.292-EURO ayni sermaye olarak konulmasına; Hateks Invest kuruluş ve tescil işlemlerini takiben Sıretex SAS hisselerinin iştirak olunan şirket olarak muhasebe kayıtlarından çıkartılmasına, Hatex Invest İştirak Paylarımızın toplam değerinin 1.579.292 EURO karşılığı Türk Lirası olarak şirketimiz iştirakler hesabı kayıtlarında gösterilmesine, Sıretex sas firmasının değerleme ve cari geçmiş yıl karlarından oluşan 1.204.292-EURO luk farkın şirketimiz muhasebe kayıtlarında 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının mevcut bilanço hesaplarına aktarılmasına ve özvarlıklar içerisinde takibine oy birliği ile karar verilmiştir.

AKSEN…21 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo (“Aksa Enerji Kongo”) ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin kapasitesinin 100 MW’a çıkarılıp 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Aksa Enerji Kongo ile Energie Electrique du Congo (E2C- Kongo Cumhuriyeti’nin Elektrik Üretim-İletim-Dağıtım Şirketi) arasında elektriğin ihraç amaçlı iletimine ilişkin anlaşma da imzalanmıştır. Elektrik ihracat anlaşması ve gaz tedarik anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir.

OTKAR…Şirket, 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

ORGE… ‘’25.04.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak ve Bitlis Şehirlerinde; Güneş Enerjisi Sistemi (GES) santral kurulumu ihalesine yönelik verdiği 1.987.905,15 USD+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.11.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ‘’

CEMTS… Şirketin, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Bursa ili, Karacabey ilçesi, İkizce Mahallesinde 50750m2 , 32.900.000 TL bedelle gayrimenkul satın alınmıştır. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesi ve Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde ve Bursa İli Karacabey İlçesi, İkizce Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 136.682,46 m2 ‘ye ve 89.220.559 TL değere ulaşmıştır.

KLKIM… ‘’12.02.2022, 25.03.2022 ve 04.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde; pay devir işlemleri ve tescili tamamlanmış bulunan Lyksor Kimya A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların %75’inin satın alınmasına ilişkin olarak, pay devir sözleşmesinde öngörülen, uluslararası bir denetim şirketi tarafından, 31 Mart 2022 verileri ile hazırlanan kapanış raporunda, işletme sermayesi + net nakit/borç toplamının, sözleşmede 30 Kasım 2021 verileri ile öngörülen değere göre olumlu yönde artış göstermesi sebebiyle, satın almış olduğumuz hisse oranına denk gelen 15.635.012 TL, hisselerini devreden pay sahiplerine, payları oranında ödenmek suretiyle satış bedeli 140.635.012 TL olarak kesinleşmiştir.’’

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri Bahiscom Sahabet Sahabet Deneme bonusu veren siteler
Konya Haber - Saç Ekimi Fiyatları -