Gündem

Piyasadan haberler

AKENR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinin tadili 28.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKSGY… Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılara, Haziran ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

ANELE, AbuDhabi Uluslararası Havaalanı MTB elektrik işleri projesi hak.… 03.06.2021 tarihinde yapılan KAP bildiriminde anlam düşüklüğü olması nedeniyle açıklamanın yeniden yapılması ihtiyacı doğmuştur. 24.05.2021 tarihli KAP bildiriminde; Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu bağlı ortaklık Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı proje işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirdiğini, yaşanan gelişmeler çerçevesinde konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu’na yetkinin verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Anel Emirates LLC şirketimizin işverenimiz TAV-CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri başlatılmıştır. Tahkim başvurusu 25.05.2021 tarihinde yapılmış, ancak tahkim başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılmaması için tahkim başvurumuzun açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi itibariyle ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır.

 AVOD… 2020 yılı hesap dönemi ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

BANVT… Şirket tarafından 25.05.2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bandırma Piliç Üretim Tesisi ile Bandırma İleri İşlem Tesisinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik Şirket tarafından toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem Şirket öz kaynaklarından hem de yatırım kredisinden finanse edileceği kamuya açıklanmıştı. Bu çerçevede, yatırımın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.

COSMO… Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olunan başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı. Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı 24/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup 01/06/2021 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilmiştir.

DAGI… Şirket, Bursa Anatolium Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 84 olmuştur.

DENIZ, DNZ… Banka, 03 Haziran 2021 tarihinde, 12 ülkeden 16 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 222.000.000 Avro ve 102.500.000 ABD Doları ve 364 gün vadeli 245.000.0000 Çin Yuan’ı olmak üzere üç dilimden oluşan yaklaşık 410.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

AYDEM… İzahname’de belirtilen 300 MW hibrit kapasite yatırım planı, ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında hibrit yatırımı için santral sahalarının genişletilmesi imkanı ile yaklaşık 600 MW’a çıkmış bulunmaktadır. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan hibrit santral yatırımlarının ilk fazında, toplam 236 MWp gücünde 4 adet güneş enerji santrali projesi için; -Tokat İli, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde planlanan Akıncı HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (74,5 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 27.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eÇED sistemine yüklenmiş olup, söz konusu başvuru ÇED Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince uygun bulunarak ÇED süreci başlatılmıştır. -Sivas İli, Koyulhisar ilçesinde planlanan Koyulhisar HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (56,4 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 19.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eÇED sistemine yüklenmiş olup, söz konusu başvuru ÇED Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince uygun bulunarak ÇED süreci başlatılmıştır. -Uşak İli, Banaz ilçesinde planlanan Uşak RES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (55,6 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 29.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Söz konusu başvurunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi devam etmekte olup kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. -Adana İli, İmamoğlu ilçesinde planlanan Mentaş HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (49,4 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, kısa süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenerek ÇED başvuru süreci tamamlanacak; gelişmeler paylaşılacaktır. -Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkan sağlayan hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli kullanılmasına, elektrik üretim kapasiteleri içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir. Hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten (Güneş Enerjisi Santrali), güneş az olduğunda da HES’ten (Hidroelektrik Santrali) üretim gerçekleştirilerek mevsim koşullarının etkisi asgari seviyeye indirilebilmektedir. Hibrit santral yatırımlarının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması, yardımcı kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin, ana kaynağın YEKDEM kapsamında olması durumunda, YEKDEM kapsamında değerlendirilmesidir.

DGKLB… Yönetim Kurulu 07.04.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Şirketin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti.” unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığın kuruluşu “Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Şirketler Yasası Fasıl 113 Madde 15-(1)” kapsamında tescil edilmiştir.

DOHOL… Şirket 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında 3 Haziran 2021 tarihinde 350.000 adet kendi payını Borsa’dan satın almıştır. EGGUB… Şirket tarafından, Nitron Group LLC ve Dreymor PTE LTD firmaları aracılığı ile ihraç edilmek üzere yaklaşık 20.000 ton ve 8.000.000 USD bedelle kompoze gübre ihracat siparişi alınmıştır. Söz konusu siparişlerin ilk sevkiyatı 07 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup, önümüzdeki bir ay içinde bütün ihracatın tamamlanması planlanmıştır.

 INVEO… Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.’ ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini; bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacağını ve bu tutarın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacağını ve bu finansmanın 2.490.480 TL’sinin şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmının ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde olacağını 19.05.2021 tarihinde açıklanmıştı. 21.05.2021 tarihinde, HOP Teknoloji A.Ş. paylarında yapılacak olan %15.5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 2.490.480 TL ödeme gerçekleştirdiğimizi ve aynı tarihte yapılan ikinci bir açıklama ile iştirak işlemlerinin tamamlandığını kamuoyuyla paylaşılmıştı. İştirak edinimi süreci kapsamında gerçekleştirileceği iletilen 21.713.665 TL tutarındaki borç finansmanı bugün (04.06.2021 tarihinde) yapılmıştır.

ISGSY… Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin (“Toksöz”) 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2021/285 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş, süreç Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

KATMR… 12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş olunan ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme vb. prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

KOZAA… Şirket Konak projesine ilişkin olarak daha önceki yıllarda yapılan sondajlar neticesinde tespit edilen kaynak miktarını KAP’ ta açıklamıştı. İlgili kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına Şirket Yönetimince karar verilmiştir. İlk etapta 23 lokasyon da sondaj yapılacak olup sondajların derinliği 800 m ile 850 m arasında olması hedeflenmektedir. Yapılacak sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 5 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılacak sondaj miktarının ilk etap ta 20.000m olması beklenmektedir. İlgili sondajların tamamlanması ile birlikte detaylı metalürjik testlerin yapımına başlanacaktır.

KRVGD… 2020 yılı faaliyet dönemi kar payı dağıtımı ile ilgili genel kurul sonucu hakkında… -01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal sonuçlarına göre, -2020 yılı net dağıtılabilir kârdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, -Dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL’lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL’lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına, Ödenmiş sermayenin 187.500.000 TL’den 240.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir.

YAPRK… Yönetim Kurulunun 01.02.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; “Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi” kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’na yapılan başvuru sonucunun olumsuz olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başvuru sisteminden 05.06.2021 tarihinde öğrenilmiştir. Bu çerçevede; modernizasyon ve yenileme kapsamında yaklaşık maliyeti yaklaşık 375.000 TL olan 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi kendi finansmanımızla satın alınacaktır.

YATAS… 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04/06/2021 tarihli, 10342 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak tescil edilmiştir. Şirket’in yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000,00 TL olmuştur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu