Ekonomi

Tuğçelik’te sermaye artırımı kapsamında SPK başvurusu

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL tutarının nakden ve 62.500.000 TL tutarının ise şirketimiz ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş, Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz ve Begüm Birben’in (56.500.000 TL’si Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş, 1.500.000 TL’si Mehmet Nergiz, 1.500.000 TL’si Tuba Nergiz, 1.500.000 TL’si Burak Nergiz ve 1.500.000 TL’si ise Begüm Birben’in aktardığı tutarlardan oluşmaktadır) önceden şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 180.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, nakit olarak artırılan 150.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 150.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine, şirketimizin nakit olarak artırılan 150.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar ve B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Mehmet Nergiz tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz’e münferiden yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde esas sözleşmemizin ‘Şirketin sermayesi’ başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden bedelli sermaye arttırımında bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu